×
{"type":"txt","text":"대용라벨(주)","font_size":"37","font_weight":"normal","font_family_ko":"Jeju Gothic","font_family_en":"Abel","color":"#f2f2f2","letter_spacing":0}
 • 회사소개
 • 생산품목
 • 취급품목
 • 문의처
 • {"google":["Abel","Poppins","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","SCDream"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"대용라벨(주)","font_size":"20","font_weight":"bold","font_family_ko":"SCDream","font_family_en":"sans-serif","color":"rgb(255, 255, 255)","letter_spacing":0}
 • 회사소개
 • 생산품목
 • 취급품목
 • 문의처
 • 질문답변

  DYL Daeyong Label

  Q & A

  묻고답하기

  대용라벨에 궁금하신 점을 남겨주세요.

  빠른 시간내에 확인하여 답변드리겠습니다.

  글 번호제목작성자조회수작성일
  1
  게시판이 개설되었습니다
  관리자02021-10-06

  글쓰기

  {"google":["Noto Sans","Poppins"],"custom":["Noto Sans KR","SCDream","Jeju Gothic","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Abel","Poppins","Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Jeju Gothic","SCDream","BMEULJIRO","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","SCDream"]}